Oprichtingsdocument

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versie

Wij hebben beslist de FedLUG op te richten.

Missie

De missie van FedLUG is een vrij en gratis forum op te richten, op een private/persoonlijke basis, om te discussiëren over het gebruik van vrije en open source software (Free/Libre and Open Source Software - FLOSS) en dit gebruik te promoten. Onze leden zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de Belgische federale overheidsdiensten.

Activiteiten

De activiteiten van FedLUG kunnen bestaan uit:

 • regelmatige bijeenkomsten om te discussiëren over welbepaalde onderwerpen
 • installfests tijdens dewelke Linux en andere FLOSS worden geïnstalleerd voor leden en bezoekers
 • het opzetten van een mailing list, wiki, website en andere online-instrumenten die discussie, samenwerking, ondersteuning en uitwisseling van ideeën, ervaring en kennis rond FLOSS mogelijk maken. Het archief van de mailing list zal vrij toegankelijk zijn
 • de organisatie van seminaries en opleidingen rond FLOSS
 • alle andere activiteiten die de missie van FedLUG dienen
Organisatie
 • aanvankelijk is FedLUG een ad-hoc organisatie die werd opgericht door een aantal personen die akkoord gaan met dit document
 • lidmaatschap richt zich voornamelijk tot personen die bij de Belgische federale overheidsdiensten werken of met deze diensten een band hebben. Werknemers van andere Belgische overheidsdiensten en iedereen die wil bijdragen tot de missie van FedLUG zijn eveneens welkom
 • bijeenkomsten vinden hoofdzakelijk plaats in de omgeving van Brussel
 • er kan lidgeld worden gevraagd dat nooit meer zal bedragen dan de som van:
  • 20 euro per jaar (hopelijk minder)
  • verzekeringskosten (indien vereist)
 • aanvankelijk zal voor de leden geen verzekering worden aangegaan (dit kan in een later stadium wel georganiseerd worden)
 • elk lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden
Nederlands