NLnet sponsert uw ODF project

Version imprimableVersion imprimable
NLnet, een private NGO, wil dit jaar ODF-projecten sponsoren. Heeft u dus een idee om OpenDocument Format te verbeteren, of een open source toepassing die dit open documentformaat gebruikt, surf dan naar NLnet en misschien krijgt uw project een financieel steuntje in de rug...